Ünvan değişikliği ve Eş Tayin Reddi Dilekçesi

657 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalıştığı ünvanından (örneğin lisans hemşirelik) öğrenim sonucu elde ettiği yeni unvanıyla (örneğin psikolog) Sağlık Bakanlığına yeniden sözleşmeli alımına başvurup (unvan değişikliği) Ösym tarafından yerleştirilenlerin Sağlık bakanlığı bünyesinde göreve başlatılabilmeleri için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gereken örnek dilekçe aşağıdadır. Ayrıca bu dilekçeyi 657 4/b sözleşmeli olarak çalışan ve […]

 Ünvan değişikliği ve Eş Tayin Reddi Dilekçesi

25.02.2020 - 12:17

Güncelleme : 03.03.2020 - 19:19

657 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalıştığı ünvanından (örneğin lisans hemşirelik) öğrenim sonucu elde ettiği yeni unvanıyla (örneğin psikolog) Sağlık Bakanlığına yeniden sözleşmeli alımına başvurup (unvan değişikliği) Ösym tarafından yerleştirilenlerin Sağlık bakanlığı bünyesinde göreve başlatılabilmeleri için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gereken örnek dilekçe aşağıdadır.

Ayrıca bu dilekçeyi 657 4/b sözleşmeli olarak çalışan ve eş tayini reddi +  657 4/b sözleşmeli olarak çalışıp sağlık mazereti tayini reddi alanlar Sağlık Bakanlığın sözleşmeli alımlarına “aynı unvanla” yerleşip Sağlık bakanlığı bünyesinde göreve başlatılabilmeleri için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Mevzuat Dayanağı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca; b fıkrasında ise “Anılan Esasların Ek 4 üncü maddesi çerçevesinde unvan değişikliği nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin yine 10.maddenin c fıkrasında

“Eş veya sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte talepleri; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getirilemediğinden, sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan atamaları yapılacaktır.” İbaresi yer almaktadır.

Güncel Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar için tıklayınız.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/18.5.715754.pdf

Kaynak: Sağlık Personeli Analiz – ÖZEL

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın